vineri, 23 februarie 2018

INFORMARE

Victorie decisiva in Dosarul 46687/3/2016

-        In atentia tuturor membrilor SCMD –Stimati camarazi,

Spre disperarea cateilor minunatei „LOV”, care v-au aburit asupra calitatii procesuale active a SCMD, miercuri, 21 februarie a.c., Sectia a VIII a Contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Bucuresti a admis recursul promovat de SCMD in dosarul de mai sus si s-a pronuntat definitiv in favoarea a 32 membri SCMD, parte in dosar.

Conform  solutiei pe scurt, prin Hotararea 995/2018,  respectivii membri SCMD isi vor primi ajutoarele salariale „la incetarea cauzei legale de suspendare”.

La mai multe victorii!Presedintele SCMD,

Col.(r) dr. Mircea DOGARU

marți, 13 februarie 2018

Informare


NOTA PRIVIND STADIUL DOSARELOR

AFLATE PE ROLUL INSTANTELOR, GESTIONATE DE

                                          SCMD - DEPARTAMENTUL JURIDIC        1. Dosare care au ca obiect decizii de pensie emise in temeiul Legii nr. 223/2015 - anularea Deciziilor de recalculare a pensiilor de serviciu + anexele emise de Casele de Pensii Sectoriale ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului Roman de Informatii, in temeiul Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat, modificata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2015; emiterea unei noi decizii privind drepturile de pensie de catre Casele de Pensii Sectoriale ale Ministerului Apararii National,  Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului Roman de Informatii; obligarea Caselor de Pensii Sectoriale ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne  si Serviciului Roman de Informatii la plata diferentelor drepturilor de pensie ale contestatorilor membrii de sindicat ca urmare a emiterii noilor decizii de pensie, cu incepere de la 01.01.2016 la zi, precum şi la plata dobânzii legale şi a indicelui de inflaţie aferentă a sumelor neachitate, până la data plăţii efective a acestora

Pana in prezent, actiunile care au fost depuse la Tribunalul Bucuresti-Sectia a VIII-a conflicte de munca si asigurari sociale au fost solutionate in mod diferit astfel:

- admiterea actiunii asa cum a fost formulata, cu obligarea Casei de Pensii Sectoriale la emiterea unei noi decizii si plata diferentelor de pensie incepand cu 01.01.2016 - ex. dosar nr.2508/3/2017;

- admiterea actiunii asa cum a fost formulata, cu obligarea Casei de Pensii Sectoriale la valorificarea adeverintei emise de Ministerul Afacerilor Externe pentru veniturile obtinute in misiune in strainatate (pentru perioada de 6 luni aleasa de contestator pentru calculul pensiei), la emiterea unei noi decizii si plata diferentelor de pensie incepand cu 01.01.2016 - ex. dosar nr. 12910/3/2017;

- respingerea actiunilor asa cum au fost formulate ca neintemeiate sau nefondate;

- admiterea exceptiei necompetentei teritoriale a Tribunalului Bucuresti si trimiterea cauzei spre competenta solutionare la tribunalele de pe raza teritoriala unde contestatorii isi au sediul; instantele din tara unde au fost trimise dosarele au invocat conflictul negativ de competenta, intrucat au apreciat ca Tribunalul Bucuresti este competent teritorial sa judece cauza si au trimis dosarul la Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru solutionarea acestui conflict de competenta - ex. dosar nr.14600/3/2017;

- admiterea exceptiei lipsei calitatii procesuale active a SCMD si respingerea actiunii ca fiind formulata de o persoana fara calitate procesuala activa. Fata de aceasta exceptie, Inalta Curte de Casatie si Justitie si Curtea de Apel Bucuresti au pronuntat decizii prin care au recunoscut calitatea procesuala activa a SCMD - ex. dosare I.C.C.J. nr.89/99/2015 si nr.12793/3/2014 si  dosare C.A.B. nr.10595/3/2017 si nr. 15891/3/2017.

2. Dosare care au ca obiect obtinerea indemnizatiilor pentru membrii uniunilor de creatie in temeiul Legii nr.8/2006, completata prin Legea nr.83/2016 - recunoaşterea dreptului pretins, respectiv acordarea indemnizatiilor conform prevederilor Legii nr.8/2006 privind instituirea indemnizatiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membrii ai uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica din 22.11.2006, cu modificarile si completarile ulterioare; anularea deciziilor privind incetarea platii indemnizatiei pentru pensionarii sistemului public de pensii membrii ai uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica, emise in anul 2016 de Casele de Pensii Sectoriale ale Ministerului Apararii Nationale (sau) Ministerului Afacerilor Interne; obligarea Caselor de Pensii Sectoriale ale Ministerului Apararii Nationale (sau) Ministerului Afacerilor Interne la repararea pagubei cauzate pentru contestatorii membrii de sindicat, respectiv achitarea  in totalitate a indemnizatiilor ce li se cuvin acestora in temeiul dispozitiilor Legii nr.8/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv diferentele de bani neachitate incepand cu 01.01.2016, sume la care sa se adauge dobânzile legale şi indicele de inflaţie aferente sumelor datorate până la data plăţii efective a acestora

Pana in prezent, actiunile care au fost depuse la Tribunalul Bucuresti-Sectia a VIII-a conflicte de munca si asigurari sociale au fost solutionate in mod diferit astfel:

- admiterea actiunii asa cum a fost formulata, cu obligarea Casei de Pensii Sectoriale la plata indemnizatiilor incepand cu data de 06.01.2016, sume la care sa se adauge dobânzile legale şi indicele de inflaţie aferente sumelor datorate până la data plăţii efective a acestora - ex. dosar nr. 11719/3/2017;

- admiterea partiala a actiunii asa cum a fost formulata, cu obligarea Casei de Pensii Sectoriale la plata indemnizatiilor incepand cu data de 07.05.2016 (data intrarii in vigoare a Legii nr.83/2016), sume la care sa se adauge dobânzile legale şi indicele de inflaţie aferente sumelor datorate până la data plăţii efective a acestora - ex. dosar nr. 2039/3/2017;

- respingerea actiunilor asa cum au fost formulate ca neintemeiate sau nefondate - cu opinie separata de admitere, respectiv achitarea  in totalitate a indemnizatiilor ce li se cuvin acestora in temeiul dispozitiilor Legii nr.8/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv diferentele de bani neachitate incepand cu 01.01.2016, sume la care sa se adauge dobânzile legale şi indicele de inflaţie aferente sumelor datorate până la data plăţii efective a acestora - ex. dosar nr.18969/3/2016.

Mentionam ca in prezent se afla pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie -Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept Dosarul nr.2657/1/2017 cu termen de judecata la 19.02.2018, care urmeaza sa se pronunte cu privire la modul de solutionare al acestui tip de actiuni, avand in vedere practica judiciara neunitara.

Pana la solutionare, dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata sunt suspendate in temeiul dispozitiilor art.520 alin.4 c.pr.civ.

3. Dosare care au ca obiect recunoasterea dreptului de a primi ajutoare si alte sporuri in temeiul Legii nr.284/2010 - recunoaşterea dreptului pretins, respectiv acordarea ajutoarelor ce li se cuvin contestatorilor membrii de sindicat din cadrul Ministerului Apararii Nationale (sau) Ministerul Afacerilor Interne (sau) Serviciul Roman de Informatii (sau) Serviciul de Informatii Externe (sau) Serviciul de Telecomunicatii Speciale (sau) Serviciul de Protectie si Paza (sau) Administratia Nationala a Penitenciarelor conform prevederilor art. 20, alin. 1) si 2) din Anexa VII, Cap.II, Sectiunea a III-a la Legea-Cadru nr. 284 din 28.12.2010 si obligarea intimatelor la repararea pagubei cauzate, respectiv: achitarea  in totalitate a ajutoarelor ce li se cuvin contestatorilor membrii de sindicat, de catre unitatile de unde acestia au trecut in rezerva, in temeiul dispozitiilor art.20 alin.1 si 2 din Cap.II, anexa VII la Legea nr.284/2010, stabilite la salariul functiei de baza din ultima luna de activitate, fara a fi supuse impozitului pe venit (16%) si cotelor de contributii obligatorii potrivit Codului Fiscal (10,5% CASi si 5,5 CASS), la care sa se adauge dobânzile legale şi indicele de inflaţie aferente sumelor datorate la data pensionarii.

Promovarea actiunilor in instanta se realizeaza dupa solicitarea ajutoarelor la ultimul loc de munca al contestatorilor, in temeiul art.7 din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, modificata prin Legea nr.76/2012, coroborate cu dispozitiile art.1 din Intaiul Protocol Aditional la Conventia Europeana pentru Apararea Drepturilor Omului si Libertatilor Fundamentale ale Omului, in care Romania este parte, intrucat consideram ca sus-numitii au fost vatamati in drepturile lor de catre unitatile unde au activat din Ministerul Apararii Nationale (sau) Ministerul Afacerilor Interne (sau) Serviciul Roman de Informatii (sau) Serviciul de Informatii Externe (sau) Serviciul de Telecomunicatii Speciale (sau) Serviciul de Protectie si Paza (sau) Administratia Nationala a Penitenciarelor.

Actiunile au fost initiate de SCMD incepand cu anul 2011, avand in vedere ca ajutoarele nu s-au mai acordat incepand cu 01.07.2010.

In motivarea actiunilor a fost avut in vedere ca acordarea ajutoarelor este strans legata de specificul activitatii care presupune:

-         activitatea cadrelor militare din sistemul national de aparare, ordine publica si securitate nationala care nu s-a limitat in timp la durata programului normal de lucru si nu a existat posibilitatea compensarii muncii prestate cu timp liber sau plati suplimentare;

-         exercitarea prerogativelor constitutionale de aparare, ordine publica si securitate nationala se caracterizeaza prin continuitate;

-         institutiile publice au obligatia legala de a asigura realizarea drepturilor prin dispozitiile in vigoare referitoare la specificul muncii prestate, importanta sociala si restrictiile aferente;

-         expunerea cadrelor militare la un grad ridicat de stres si risc;

-         interzicerea sau restrangerea exercitiului unor drepturi sau libertati, conform Sectiunea III art.28-31 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare.

Acest specific este coroborat si cu discriminarea cadrelor militare pensionate dupa 01.07.2010 fata de cadrele militare pensionate pana la 30.06.2010 si impune necesitatea corectarii unor neconcordante la nivelul reglementarilor. Masura reparatorie trebuie sa priveasca un just echilibru intre interesul general si imperativele protectiei drepturilor fundamentale ale persoanelor, echilibru care nu este mentinut ori de cate ori, prin diminuarea drepturilor patrimoniale, persoanele trebuie sa suporte o sarcina excesiva si disproportionata.

S-au avut in vedere dispozitiile Deciziei nr.16/08.06.2015 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in dosarul nr.689/1/2015, prin care s-a facut distinctia intre existenta dreptului de a primi ajutoare si exercitiul acestui drept – suspendarea platii acestora in temeiul Legii nr.118/2010 pentru intervalul 03.07.2010 -31.12.2010.

Au fost invocate dispozitiile art.1 si art.60 din Protocolul nr.1 al Conventiei Europene a Drepturilor Omului, potrivit carora „nicio dispozitie din prezenta conventie nu va fi interpretata ca limitand sau aducand atingere drepturilor omului si libertatilor fundamentale care ar putea fi recunoscute conform legilor oricarei parti contractante sau oricarei alte conventii la care aceasta parte contractanta este parte”.

Pana in prezent, actiunile care au fost depuse la Tribunalul Bucuresti - Sectia a II-a contencios administrativ si fiscal au fost solutionate in mod diferit astfel:

- admiterea actiunilor asa cum au fost formulate, cu obligarea la plata ajutoarelor ce li se cuvin contestatorilor membri de sindicat de catre unitatile de unde acestia au trecut in rezerva, la care sa se adauge dobânzile legale şi indicele de inflaţie aferente sumelor datorate la data pensionarii până la data plăţii efective a acestora, la data pronuntarii sau la data incetarii cauzei de suspendare legala - ex. dosare nr.22846/3/2013; nr.3731/3/2013; nr.3096/3/2014; nr.12792/3/2014; nr.33676/3/2014; nr.35413/3/2015; nr. 35415/3/2015; nr. 34950/3/2015; nr.35837/3/2016; nr.818/3/2016;

- respingerea actiunilor asa cum au fost formulate ca neintemeiate sau nefondate;

- respingerea actiunilor ca prematur formulate, adica li se recunoaste dreptul de a primi ajutoare, dar instanta apreciaza ca actiunea nu poate fi formulata in instanta decat dupa expirarea actelor normative care amana plata acestora, in prezent art.11 alin.1 din O.U.G. nr.90/2017 pentru anul 2018  ;

- admiterea exceptiei necompetentei functionale a sectiei de contencios administrativ a TMB cu trimiterea dosarului spre competenta solutionare la Tribunalul Bucuresti sectia a VIII-a conflicte de munca si asigurari sociale sau admiterea exceptiei necompetentei teritoriale a Tribunalului Bucuresti, cu trimiterea cauzei spre competenta solutionare la tribunalele de pe raza teritoriala unde contestatorii isi au sediul.

Trebuie subliniat ca exista o practica neunitara cu privire la solutionarea acestor dosare, existand urmatoarele situatii:

-admiterea actiunii la fond si mentinerea acesteia in calea de atac, ramasa definitiva, cu plata ajutoarelor. La executarea hotararii, sunt situatii in care ajutoarele au fost efectiv primite si situatii in care s-a formulat in instanta contestatie la executare de catre ultimul loc de munca al contestatorilor, de unde trebuia efectuata plata ajutoarelor;

-admiterea actiunii la fond si respingerea acesteia in calea de atac, ca urmare a apelului/recursului formulat de ultimul loc de munca al contestatorilor, de unde trebuia efectuata plata ajutoarelor. In aceasta situatie, nu s-au mai acordat ajutoare;

-respingerea actiunii la fond si admiterea acesteia in calea de atac, ca urmare a apelului/recursului formulat de reclamanti. In aceasta situatie, hotararea ramasa definitiva a fost favorabila, de acordare a ajutoarelor.

In prezent, dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata sunt amanate sau  suspendate (in temeiul dispozitiilor art.520 alin.4 c.pr.civ.), pana la solutionarea urmatoarelor dosare aflate pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie:

1.dosar nr.2632/1/2017 cu termen de judecata la 19.02.2018 - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept;

2.dosar nr.2833/1/2017 cu termen de judecata la 05.03.2018 - Completul pentru solutionarea recursurilor in interesul legii.

Aratam ca in dosarul nr.2168/1/2017, Inalta Curte de Casatie si Justitie -Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, s-a pronuntat la 06.11.2017 cu privire la suspendarea acordarii indemnizatiei de pensionare pentru magistrati prin acte normative temporare.

La data intocmirii acestui material, plata ajutoarelor prevazute de Legea nr.284/2010, care a fost abrogata prin Legea nr.153/2017, este suspendata in temeiul art.11 alin.1 din OUG nr.90/2017, motiv pentru care orice solicitare necontencioasa de acordare a acestor ajutoare nu are finalitate.4. Dosare care au ca obiect recunoasterea dreptului de a primi ajutoare si alte sporuri pentru cei trecuti in rezerva dupa 01.07.2017 - L.153/2017

Avand in vedere urmatoarele:

- toate cadrele militare trecute in rezerva dupa 01.07.2017 au un specific al activitatii identic cu cei trecuti in rezerva inainte de 30.06.2017 –  care beneficiaza de acordarea de ajutoare in temeiul art.20 din Legea nr.284/2010 si cei pensionati inainte de 30.06.2010 – care au primit ajutoarele integral;

- dreptul de pensie al celor trecuti in rezerva dupa 01.07.2017 s-a stabilit si calculat in conformitate cu prevederile Legii 223/2015, iar pentru acordarea ajutoarelor este necesara indeplinirea conditiei de a fi trecuti in rezerva cu drept de pensie;

- art. 13 din Anexa VI (familia ocupationala de functii bugetare aparare, ordine publica si securitate nationala) din Legea nr.153/2017 prevede la alin.1 ca „dispozitiile legale prin care sunt stabilite sporuri, indemnizatii si alte drepturi de natura salariala pentru personalul din alte domenii de activitate din sectorul bugetar se aplica si personalului militar, politistilor, functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si personalului civil care se afla in situatii similare, indiferent de tipul unitatii unde isi desfasoara activitatea, cu avizul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale”,

constatam existenta unei discriminari privind neacordarea ajutoarelor pentru cei trecuti in rezerva dupa 01.07.2017, incalcand dreptul la egalitate in fata legii, principiu de rang constitutional, prin excluderea de la aplicarea dispozitiilor Legii nr.153/2017, respectiv a unor drepturi patrimoniale a unui numar mare de cadre militare in rezerva, fara un motiv justificat.

Aplicarea neuniforma si discriminatorie a acordarii ajutoarelor contravine prevederilor art.16 din Constitutia Romaniei, revizuita, care la alin.1 legifereaza: „Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice , fara privilegii si fara discriminiari”, iar la alin.2 precizeaza „Nimeni nu este mai presus de Lege”.

Faptul ca militarii in rezerva trebuie sa beneficieze exact de aceleasi drepturi sporuri, indemnizatii si alte drepturi de natura salariala, in aceleasi conditii ca si civilii este confirmat “mutatis mutandis” prin Decizia Curtii Constitutionale nr.90/2005.

A nega dreptul pensionarilor militari la ajutoare si a-l recunoaste numai personalului din alte domenii de activitate din sectorul bugetar conduce la o incalcare flagranta a principiilor (unicitatii, potrivit caruia statul organizeaza si garanteaza sistemul public, inclusiv cel militar, bazat pe aceleasi norme de drept, si egalitatii, care asigura tuturor participantilor la sistemul public, un tratament nediscriminatoriu in ceea ce priveste drepturile si obligatiile prevazute de lege), fara a mai pune in discutie egalitatea in drepturi garantata de art.16 din Constitutia Romaniei revizuita, mentionata mai sus coroborat cu dispozitiile art.47 din Constitutie.

Conform prevederilor  art.2 alin.1 din OUG nr.137/2000, privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificarile si completarile ulterioare, se arata ca prin discriminare se intelege orice deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, care are ca scop sau ca efect restrangerea ori inlaturarea recunosterii folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate a drepturilor omului si libertatilor fundamentale ori a drepturilor recunoscute de lege, in orice domeniu al vietii publice.

La art.2 alin. 3 din OUG nr.137/2000, se arata ca sunt discriminatorii prevederile, criteriile sau practicile aparent neutre care dezavantajeaza anumite persoane fata de alte persoane.

Apreciem ca in situatia data – neacordarea ajutoarelor in baza Legii nr.153/2017, sunt incidente criterii si practici aparent neutre, nefiind justificate de un scop legitim , iar metodele de atingere a acestui scop nefiind adecvate si necesare.

In concluzie, demersul juridic pe care intelegem sa-l realizam este formularea de actiuni in instanta pentru acordarea ajutoarelor prentru cei trecuti in rezerva dupa 01.07.2017, in temeiul dispozitiilor art.7 din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, modificata prin Legea nr.76/2012, coroborate cu dispozitiile art.1 din Intaiul Protocol Aditional la Conventia Europeana pentru Apararea Drepturilor Omului si Libertatilor Fundamentale ale Omului, in care Romania este parte, cu introducerea in cauza a Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii.


vineri, 9 februarie 2018

INFORMARE
Nr. 144. din 09.02.2018


                                                                                                      

SCRISOARE DESCHISA

COBAILOR INCA ACTIVI IN STRUCTURILE MILITARE SI DE POLITIEDoamnelor si domnilor necamarazi,

Ati asistat pasivi la tot ceea ce ni s-a intamplat noua, rezervistilor, in ultimii 10 ani. De la prostiile lui Mihai Seitan, la balacareala tandemului “LOV” – Andreea Cretulescu, in dispretul Constitutiei si al CNA, din seara zilei de 8 februarie a.c., la RTV, despre cele 5,5 milioane de pensii care sunt, in realitate, 2.209.000, despre pensia minima care nu exista decat ca un barbarism juridic si despre pensiile militare de stat botezate, in mod ticalos, “SPECIALE”.

V-ati amagit ca sunteti vesnici, ca voua nu vi se poate intampla sa primiti un sut in fund in locul recunostintei meritate, uitand ce au patit veteranii americani din Vietnam! V-ati automintit ca voi sunteti profesionisti si noi nu! Ca voi sunteti NATO si noi, cei care am integrat Romania in NATO, NU! SI asta pentru ca va varsati sangele gratis, in calitate de cotropitori, implementand Democratia “Coca Cola” in schimbul resurselor jefuite, unora care nu vor decat sa traiasca liberi in legea lor! Ca si noi!

Ati permis sa fim batjocoriti, supralicitand masurile ordonate extern si intern impotriva noastra si ascunzandu-va lasitatea in spatele obedientei. A Sfantului ORDIN!

Rezultatul? Supralicitand in executarea ordinelor extern-interne, tradatorii din interior v-au facut praf Legea salarizarii. Spre exemplu, seful SMA, cu al sau coeficient de salarizare 4,36, este sub o secretara de primarie provinciala. Spre exemplu, secretara primariei Suceava! Cam cat un balerin la Opera de Stat. Si asta, in timp ce veniturile voastre din teatrele de operatii au fost proclamate diurne pentru a nu putea fi cuprinse in pensii, inclusiv in cele de urmas. N-ati sesizat ca cei care va mana la moarte isi dau doar lor sporuri peste sporuri, urmand ca drepturile lor la pensie sa decurga din sume triple fata de cele ale omologilor neimplicati.

Manipulati in mod ordinar de minciuna ca pensiile rezervistilor vor afecta fondul vostru de salarii, v-ati bucurat chiar cand, prin distrugerea Legii Dobritoiu (nu Oprea), adica Legea Pensiilor Militare de Stat, la care am lucrat impreuna 3 ani, ni s-au furat, printr-o ploaie de OUG-uri, urmatoarele:

·        Ajutoarele salariale, prin inghetare;

·        Pensia privata (suplimentara);

·        Dreptul la alinierea, ca “asistati social”, (re)deveniti militari in rezerva la veniturile salariale brute, impozabile, ale omologilor pe functii, activa;

·        Baza de calcul, prin discriminare fata de clonele noastre – magistratii, prin coborarea procentului de calcul de la 80% la 65% din brut si a limitei superioare de la 100% la 85%;

·        Pensia contributiva, cuvenita anilor lucrati de noi in calitate de civili, dupa trecerea in rezerva;

·        Dreptul la alinierea pensiilor rezervistilor, prin decuplarea de la cresterile salariale la activi;

·        Dreptul la indexarea pensiilor rezervistilor cu rata inflatiei datorita sintagmei “INDICATOR DEFINITIV” strecurata in OUG 59/2017 etc.

Drept rasplata, stiam pana mai ieri ca voi, cei care ezitati sa fiti camarazii nostri,   ati pierdut, in plus, urmatoarele drepturi la pensie:

·        Scaderea bazei de calcul prin aplicarea procentului de 65% la NET, nu la BRUT, castigand, in schimb, legal, o DUBLA IMPOZITARE;

·        Definitiv, ajutoarele sociale prin transformarea inghetarii in vesnicie;

·        Definitiv, pensia privata (suplimentara), prin transformarea acesteia in “contributie individuala la bugetul de stat”;

·        70% din sporuri, in baza de calcul urmand a fi incluse doar 30%.

Iata, insa, ca au inceput sa apara primii pensionari in baza OUG 59/2017. Dupa luni de asteptare au inceput sa apara deciziile de pensie. Condoleante! Cu adanca durere si profund regret, din analiza primelor decizii aparute la SRI, MI , MApN, rezulta ca voi, profesionistii NATO, mai pierdeti, fata de cele stiute, urmatoarele:

·        Anii lucrati in viata civila, inainte de incadrarea voastra in structurile militare si de politie (noua ni s-au furat, retroactiv, anii de dupa), care se scad din vechimea cumulata;

·        Ordinul Meritul Militar, adica plusul de 10, 15, 20%;

·        Grupele de munca.

Pensiile voastre, asadar, ale beneficiarilor gandirii filozofice de inalta tinuta, teoretica si practica, a doamnei Lia Olguta Vasilescu, par a se calcula, in acest moment, astfel:

·        Se aplica 85% venitului brut stabilit pentru baza de calcul;

·        Suma rezultata este impozitata cu 10%;

·        Noii sume rezultate i se aplica 65%;

·        Din ceea ce mai ramane in final, sumele ce trec de 2000 lei vor fi, din nou, supuse impozitarii cu 10% si asta este ceea ce veti primi voi pe card. La care se adauga insultele si plangerile olgutelor si chirieacilor ca aveti pensii nesimtite, speciale si sugeti sangele poporului! Desi nu aveti nici o legatura cu a lor Casa Nationala de Pensii, pentru ca ati fost si sunteti furati prin impozitari catastrofale in sistem propriu, in vederea achizitionarii la pret de noutate a tehnicii militare de muzeu a altora. Iar banii ii primiti din fondul nostru de pensii si de la bugetul structurilor noastre, nu de la Casa Nationala de Pensii.

Drept urmare, domnilor militari si politisti inca activi, dar, in viitorul apropiat rezervisti, cand veti incasa glontul musulmanilor care-si apara dreptul sacru la libertate si alegere sau cand veti fi aruncati in aer prin deserturi si carari de munte afgane sau kosovare, ultimul vostru gand sa nu se indrepte spre familiile lasate de izbeliste, la mila nimanui ci, plini de pioasa recunostinta, spre Lia Olguta Vasilescu! Cea care adauga la indeplinirea ordinelor externe, excesul de zel al propriilor hachite, frustrari si uri!

Dumnezeu sa va aiba in paza! Pe voi si Tara! Noi, SCMD, facem in continuare tot ceea ce putem ca sa va ajutam! Dar imbatranim pe zi ce trece, parasim cate 500 pe luna, „pe cale naturala”, sistemul si suntem coplesiti atat de multimea adversarilor politici interni si externi cat si de indolenta voastra! Gasim ajutor doar la civilii aliati noua (revolutionari, feroviari, mineri, profesori, personal medical, grefieri, piloti, functionari publici, diplomati etc.) ale caror interese le aparam in egala masura, nu numai pentru ca asa ne cere juramantul militar, sa aparam Natiunea si Tara, ci si pentru ca este vorba despre civilii care sunt parintii nostri, sotiile, copiii, nepotii, fratii sau surorile noastre.

Incercati, asadar, doamnelor si domnilor inca activi, sa vedeti realitatea si  pregatiti-va, de pe acum, sa ne luati locul, adica sa continuati ceea ce noi, SCMD, am inceput, pentru ca vremea noastra se cam incheie! Si nu lasati ca mormintele noastre sa ajunga, cu halci pierdute de Tara, in tari straine si vrajmase! Pentru ca Istoria va va condamna si ignoranta si nepasarea si cupiditatea si lasitatea dar, mai ales, TRADAREA!Honor et patria! Vae victis!Presedintele S.C.M.D.

Col.(r) dr. Mircea DOGARUP.S. Tocmai am primit cadoul final, otravit, pe care vi-l prezentam in continuare.

vineri, 2 februarie 2018

INFORMARE

COMUNICAT

-         IN ATENTIA TUTUROR MEMBRILOR SCMD –Stimati camarazi,

Dupa cum stiti, suntem in proces cu ministrul si Ministerul Muncii si in faza de declansare a actiunilor impotriva ministrilor Apararii in solidar cu toti cei vinovati de masurile luate impotriva noastra, incepand cu OUG nr.57/2015 si pana astazi. Deoarece vom solicita daune morale, avem nevoie, pentru probatoriu, de declaratii din partea dvs., sub forma prezentata mai jos, care vor fi transmise pe adresa electronica: scmdjuridic@gmail.com.

Pe ceilalti rezervisti ii avertizam ca, in situatia in care SCMD va castiga procesele in contencios, beneficiari vor fi doar membrii SCMD inscrisi pana la data pronuntarii hotararii definitive. Cu alte cuvinte este ca si la profesori, unde au beneficiat de rezultatele procesului doar membrii federatiei sindicale care a actionat in Justitie.

Honor et Patria! Vae Victis!

Presedintele SCMD,

Col.(r) dr. Mircea DogaruDECLARATIESubsemnatul ___________________, membru al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilitate  din anul _____, rezervist provenit din _________ (MApN, SRI, MAI, STS, , SPP, SIE etc.), cu o vechime in activitate de _______, domiciliat in _________, Str./Bd. ____, Nr. ____, Bl._______, Ap._______, Sector/Judet ___________, ma consider nedreptatit de OUG nr. 57/2015 si OUG nr. 59/2017 pe care le consider initiate ilegal din punct de vedere procedural, neconstitutionale si discriminatorii, fiind indreptatit sa solicit daune morale.Data ___________                                             Semnatura ______________

luni, 29 ianuarie 2018

INFORMAREMOTIVE DE SUSPENDARE

-         In atentia tuturor membrilor SCMD –

Stimati camarazi,

Dupa 10 ani de acceptare pasiva a tuturor masurilor luate impotriva rezervistilor, din ordin extern, de catre factorii politici decizionali, cu servila complicitate a structurilor de specialitate din MApN, MAI, SRI, o buna parte din rezervistii care nu au sprijinit SCMD in actiunile sale in Justitie, in Parlament, in strada, in Media, militand pentru onoarea in genunchi, s-au trezit la realitate. Probabil si ca urmare a fericitei schimbari, pe muchie de cutit, din fruntea ANCMRR a domnului tovaras Mihail ILIESCU. Mai bine mai tarziu decat niciodata!

Plini de entuziasm, intemeieaza noi ONG-uri, uniuni, asociatii, ligi si ligute pentru apararea drepturilor, fara sa stie ca, juridic, o astfel de lupta nu o poate duce decat un sindicat. Care sindicat nu poate fi intemeiat de un ministru politic, ci impotriva lui! Si ca exista un sindicat al tuturor rezervistilor, nu numai din Armata, pentru ca sistemul este unic Armata – Interne – Servicii. Intreaga plaja fiind ocupata din punct de vedere al apartenentei profesionale, un al doilea nu mai poate fi infiintat! S-a mai incercat, din ordin! Drept urmare, daca membrii actuali ai SCMD au avut parte de acelasi entuziasm si aceeasi necunoastere in urma cu 10 ani, tocmai in baza experientei dobandite pot fi intrebati de  actualii entuziasti cat de util este sa te duci si sa plangi pe umerii calailor, ca patesti una sau alta ca pensionar, exact datorita servilismului lor politic si incalcarii de catre ei a obligatiilor statutare fata de camarazii activi, in rezerva sau in retragere! Sa te plangi unui ministru politic numit, ca ai avut o viata de caine si astazi, in loc sa fii rasplatit, esti lovit cu piciorul? Este aberant! Pentru ca el executa ordine clocite undeva, peste Atlantic, de catre alti manipulati politic, in baza minciunilor varsate, inclusiv despre rezerva romana, de catre comunisti autentici, adica tismaneni, kominternisti din tata-n fiu, angajati pe post de raportori!

Membrii SCMD se afla acum in plina actiune de punere in practica a hotararilor luate de CNR 2017 si consemnate in Rezolutie, asta daca domnii presedinti de filiale si vicepresedinti teritoriali interimari si-au facut datoria si i-au informat! O Rezolutie care analizeaza corect situatia politica interna si externa, care respinge implicarea SCMD alaturi de actualele formatiuni politice si prevede lupta, pe toate caile, alaturi de sau in fruntea aliatilor nostri civili, pentru dreptate sociala si nationala!

Prin urmare, daca un membru SCMD, cu functii sau fara functii de conducere, simte nevoia sa participe la adunari si cluburi de discutii, lansate de diverse asociatii, este, din punct de vedere statutar, liber sa o faca. In calitate, insa, de persoana fizica si nu de membru de sindicat! Cu atat mai mult, daca are o functie de conducere la nivel teritorial! Se poate reprezenta doar pe sine, nu grupuri de membri, filiale, sau fragmente de sindicat! Pentru ca, personalitate juridica are numai sindicatul in ansamblul sau, nu si filialele, iar angajarea, prin semnatura, nu o poate face decat presedintele SCMD care raspunde in fata CNR.

Deoarece s-a discutat la CNR despre iminenta declansarii ofensivei vizand distrugerea sindicatelor, BOC a luat in calcul astfel de posibilitati si va informeaza pe aceasta cale ca, in situatia in care un membru de sindicat, cu sau fara functie, va participa la actiuni organizate de ONG-urile rezervistilor, pretinzand ca reprezinta sindicatul si nu pe sine insusi, va fi convocat, de urgenta, Comitetul Director in vederea discutarii propunerii de SUSPENDARE a respectivului. Reamintim tuturor presedintilor de filiale ca autoritatea la nivel local le este delegata de presedintele SCMD, prin semnatura! Nu insa si la nivel national! Ar fi, dealtfel, surprinzator ca oameni crescuti in cultul disciplinei sa promoveze anarhia, fara ca SCMD sa reactioneze in interesul persistentei sale ca singur organism de lupta, acceptat juridic, al rezervistilor! Si ar fi si mai surprinzator ca SCMD sa nu interpreteze astfel de gesturi dictate, probabil, de disperare si de reducerea rezistentei personale, drept gesturi ostile si sa nu ia masuri!

Va retransmitem, asadar, rugamintea de a va concentra pe indeplinirea hotararilor luate la CNR, strategia SCMD fata de factorii politici si militari de decizie fiind aceea stabilita si trecuta in Rezolutie. Cu atat mai mult cu cat, in timp ce aceia care ar trebui sa apere Tara, bat campii si viseaza cai verzi pe pereti, dl. Balasz Izsak, presedintele asa-zisului Consiliu National Secuiesc a dat, deja, ordinul, la 26 ianuarie 2018, de a se incepe strangerea de semnaturi, sub egida „organizatiei tripartite a Partidului Civic al Ungariei” pentru impunerea autonomiei Tinutului Secuiesc. Sa se incadreze actiunile LOV, de distrugere a structurilor militare prin legislatia clar ostila, la .... COMPLICITATE?

Honor et Patria! Vae Victis!

p. Biroul Operativ Central,

Presedintele SCMD,

Col.(r) dr. Mircea DOGARU

vineri, 26 ianuarie 2018

Solicitare
SOLICITARE DE SPRIJIN PENTRU PROIECTUL

“MIHAI VITEAZUL IN CETATE”

-         Catre toti membrii SCMD si CNSC -

Doamnelor si domnilor,

Joi, 18 ianuarie a.c., la sediul Fundatiei Europene Titulescu au conferentiat pe tema proiectului aniversarii Centenarului Unirii, Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, Lucian Romascanu, Secretarul de Stat pentru Culte, Victor Opaschi si Bogdan Manoiu, desemnat de M.A.E. ca Reprezentant cu Insarcinari Speciale pentru Centenar.

Si academicianul Razvan Theodorescu si reprezentantii SCMD/CNSC prezenti au constatat cu repros ca nu exista nici un program aniversar coerent, ca pe reprezentantii clasei politice tradatoare ii doare in cot de Centenarul Unirii, asa zisul Proiect fiind un fel de “Haide…sa haidem”, concretizat prin susanele gen simpozion pe la ambasade si lalaiala cu mici si manele prin diferite localitati din Tara.

Opinia noastra a fost si este ca Proiectul Aniversarii Centenarului trebuia sa fie in derulare de cel putin 10 ani in Romania si in marile capitale ale lumii, ca monumental Marii Uniri de la Alba Iulia trebuia déjà dezvelit, fiind lasat in faza de idée de 100 de ani, etc., deoarece contracararea Centenarului este in derulare de un secol.

Fata de indolenta sau tradarea intereselor nationale de catre clasa politica, SCMD, prin domnul vicepresedinte col. (r) Adrian Deac (presedintele Filialei 2 Targu Mures), EUROPA GRAND prin domnul presedinte ing. dr. Petre Runcan si ASTUR MURES (TRANSYLVANIAN TOURISM ASSOCIATION) au lansat Proiectul “MIHAI VITEAZUL IN CETATE”.

Mergand pe drumul Marii Uniri, initiata de Mihai Viteazul in 1599, organizatorii, cu sprijinul filialelor SCMD, au contactat autoritatile locale/judetene din Craiova, Ramnicu-Valcea, Sibiu, Fagaras, Rupea, Sighisoara, Targu Mures, Cluj Napoca, Aiud si Alba Iulia, solicitand sprijin pentru derularea unei manifestari itinerante complexe pe urmele lui Mihai Viteazul, in perioada mai-septembrie a.c.

Manifestarile vor cuprinde lansari de carte, dedicate Domnului tuturor romanilor si primei Mari Uniri, prezentarea, in premiera, a unei piese de teatru, expozitii foto, de documente de arhiva, obiecte de epoca, actiuni de lupta ale Cavalerilor, produse, cantece si jocuri populare locale, etc.

Organizatorii intentioneaza sa lanseze, totodata, un Program de strangere de donatii in vederea ridicarii unor busturi ale Domnului Unificator, la Vidin, Silistra, Cahul, Oceakov, Chisinau, Cernauti, Snyatin, Seghedin si Praga.

Considerandu-i antiromani pe toti reprezentantii locali ai autoritatii de stat, care vor refuza sprijinirea manifestarilor, organizatorii fac apel, pe aceasta cale, catre toti membrii SCMD si simpatizantii SCMD din spatial romanesc, catre toti membrii CNSC, sa sprijine cu toata forta Proiectul pentru a taia elanul celor care, din afara sau din interior, vor sa ne lase fara Tara.

Date de contact ale organizatorilor:

Tel.: 0738.547.656 si 0742.333.598;


Sa demonstram tuturor ca in Romania exista o adevarata societate civila organizata, in interes romanesc si european – Consiliul National al Societatii Civile (CNSC)!

Honor et patria! Vae victis!

Presedintele SCMD

Col. (r) dr. Mircea DOGARU